Thông báo từ Công ty chủ quản trang web Bookhotel.vn 

Asianwaytravel đang thực hiện việc chuyển đổi mô hình kinh doanh đối với dịch vụ đặt phòng trực tuyến và tạm thời không thể tiếp nhận yêu cầu của Quí khách.
Dịch vụ đặt phòng trực tuyến hoàn toàn mới sẽ ra mắt phục vụ quí khách trong thời gian tới. Mong quí khách vui lòng truy cập lại sau. Xin lỗi quí khách vì sự bất tiện này.Notice from owner of Bookhotel.vn 
We are currently transforming our website into a new level of online booking engine so unable to serve you at the moment. Please visit us later. Sorry for this inconvenience