facebook
043 7755890
Hỗ trợ khách hàng
Skype chat, instant message
Tìm kiếm khách sạn khác
Array 3 (
  [LANG] => String 2 ( "vn" )
  [ELEMENT_ID] => Numeric string 4 ( "6333" )
  [NAME_SEF] => String 6 ( "mui-ne" )
)
Hạng sao

Dịch vụ

Mũi Né
Các khách sạn gần Mũi Né