Top 11 khách sạn ở Huyện Bảo Lâm Cao Bằng đặc sắc

khách sạn ở Huyện Bảo Lâm Cao Bằng vô cùng nổi tiếng, được nhiều người lựa chọn, bạn cũng sẽ dễ dàng bắt gặp khách sạn ở Huyện Bảo Lâm Cao Bằng với nhiều mức chất lượng khác nhau. Hôm nay hãy cùng motdemsay tham khảo những khách sạn ở Huyện Bảo Lâm Cao Bằng đáng xem làm chúng ta phải nên thường xuyên nhé!

  Nhà nghỉ Thảo Chi

  4,8
  Đánh giá: (12)
  Địa chỉ: khu2, huyện

  Nhà Nghỉ QUỐC TẤN

  4,0
  Đánh giá: (2)

  Nhà Nghỉ Thủy Đạo Motel

  3,5
  Đánh giá: (4)
  Địa chỉ: QL34 tt

  Nhà Nghỉ Bảo Lâm

  3,4
  Đánh giá: (7)
  Địa chỉ: QL34 Ngã ba sang cầu bệnh viện Huyện

  Nhà Nghỉ Việt Cường

  Địa chỉ: RFHR+9WC

  Nhà Nghỉ Tiến Anh

  3,7
  Đánh giá: (13)
  Địa chỉ: RFQV+98G, QL34

  Nhà Nghỉ Việt Tuấn

  3,7
  Đánh giá: (74)
  Địa chỉ: RFQV+M9H, QL34

  Khách sạn Đức Tài

  3,8
  Đánh giá: (136)
  Có điều hòa nhiệt độ

  NHà nghỉ Việt Tuấn

  4,0
  Đánh giá: (1)
  Địa chỉ: Nhà Nghỉ Việt Tuấn

  Nhà Nghỉ Lê Chi

  3,3
  Đánh giá: (38)
  Địa chỉ: RFHV+VC4

  Nhà Nghỉ Hồng Hưng

  3,4
  Đánh giá: (76)

Liên quan